چه باورکنید که می توانید و چه باور کنید که نمی توانید موفق شوید در هر صورت حق با شماست.

هنری فورد این جمله را می گوید. جمله ای که ساعت ها جای تفکر دارد.

روی این کره خاکی انسان هایی وجود دارند که مرزهای موفقیت را هزاران کیلومتر جا به جا کرده اند و عده ای نیز در فقط مطلق به سر می برند. به نظر شما چه چیزی دلیل تفاوت این نوع از بشر است. اگر ریشه یابی شود متوجه می شود بزرگان موفقیت و کسب و کار همیشه بر این موضوع باور داشته اند که می توانند آنچه در ذهن دارند را اجرایی کنند و  افرادی که خود را آدم شکست خورده ای می دانند هیچ وقت نتوانستند رشد قابل توجه ای را در زندگی داشته باشند.

اگر زندگی 100 ثروتمند برتر جهان را بررسی کنید متوجه می شوید باور ها چه نقش مهمی در زندگی آن ها داشته است. به غیر از 27 نفری که ثروت هنگفت خانواده را ارث برده اند باقی کارآفرینانی هستند که خودشان پله های موفقیت را ظی کردند.

وبینار ( سمینار آنلاین ) 10 باور زهرآلود  به شما کمک می کنید تا باور های اشتباه زندگیتان را بشناسید و در جهت رشد و پیشرفت زندگی خود گام بردارید. این باورهای اشتباه مانند زنجیر دست و پای ما را قفل کرده اند و اجازه حرکت به ما نمی دهند.

تا کنون بیش از 25 نفر در این وبینار ثبت نام کردند.

قیمت این وبینار فقط 48 هزار تومان است که شما اکنون می توانید

فقط با پرداخت 20 هزار تومان در این وبینار شرکت کنید.