میلاد پرنده

بیاموزید و تغییر کنید

من میلاد پرنده  هستم و کمک می‌کنم انسان های سرزمینم مهارت های ارتباطی و مهارت های کسب و کار را بیاموزند و در زندگی خود اجرایی کنند و این باعث می شود  ایران عزیمان روز به روز  بهتر و پیشرفته و تر شود ، قطعا وظیفه تک تک ما این است ک در حد توان خود در جهت تحقق این هدف بکوشیم.

میلاد پرنده
15 استاد مجرب
1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی