دوره اثرگذاری بر ذهن و نفوذ بر قلب

رابطه شما در خانواده با دیگران به چه شکل است؟

رابطه شما با همکاران در محل کار چگونه است؟

ارتباطات شما با دوستانتان چطور؟

آیا فردی را دوست دارید اما نمی دانید چطور روی آن اثر بگذارید؟

در زندگی شخصی نیز رابطه شما با همسرتان ، تحت تاثیر رفتار هر دوی شماست چگونه باهم تعامل می کنید؟

هر انسانی در زندگی قلق خاص خودش را دارد و شما فقط باید با هر کسی که در ارتباط هستید قلقش را به دست آورید. در این دوره دقیقا همین موضوع را می آموزید.

متقاعدسازی و کاربرد آن در موفقیت های مداوم

مشاهده قسمت اول (30 موضوع جالب برای سخنرانی)
مشاهده قسمت دوم (مقایسه کامل گرایی و کمال گرایی)
مشاهده قسمت سوم (آشنایی با ابزار شخصیت شناسی mbti)
مشاهده قسمت چهارم (زبان بدن چیست؟ + تاثیر بادی لنگویج در اثرگذاری و فن بیان)
نفوذ به کاخ درون افراد

آیا می‌خواهید وارد کاخ افراد نزدیکتان شوید؟

هر آدمی در ذهنش یک کاخ و قصردارد که یک سری افراد داخل آن کاخ وجود دارد حتی یک سری رفتارها ، مورد قبول مرکز فرماندهی این کاخ است حتی برخی اشیا و وسایل نیز در داخل این کاخ وجود دارد شما باید کاری کنید که وارد این کاخ شوید ، اگر وارد این کاخ شوید ، آن فرد شما را دوست خواهد داشت و طبیعتا از شما تاثیر می پذیرد ( شما توانستید برا آن فرد نفوذ کنید)

مشکل آن جاست که عده ای وارد کاخ می شوند اما دیری نمی پاید که با یک سری رفتارها از کاخ خارج می شوند ( به رفتارهایی که باعث شده افراد دیگر شما را مانند سابق دوست نداشته باشند فکرکنید)
شاه کلید ورود به کاخ در دستان شما

خبر خوب اینکه در دوره اثرگذاری بر ذهن و نفوذ بر قلب شما به یک شاه کلید دست پیدا می کنید که با استفاده از آن وارد کاخ فرد مورد نظرتان شوید و می دانید که دیگر بعد از ورود به کاخ مطلوب دیگران چه اتفاقی می افتد ( آن فرد عاشق شما می شود و از شما تاثیر می پذیرد)

فهمیدن نیاز افراد

نیازهای دیگران را بشناسید !

یک سوال مهم می خواهم از شما بپرسم ، فرض کنید به شدت تشنه هستید ویک نفر یک لیوان آب سرد که شیشه لیوان بخار کرده و داخل لیوان نیز چند قالب یخ انداخته شده است را به شما می دهد ، خب چه حسی دارید؟؟ اولین جمله ای که با او می گویید چیست؟؟ (احتمالا می گویید آخیییش خدا خیرت بده)

حالا فرض کنید با یک الگوی خیلی خوب شما 5 نیاز اصلی دیگران را یاد بگیرید و به آن ها پاسخ دهید ، مگر می شود دیگران از شما تاثیر نپذیرند؟؟ دقیقا در دوره اثرگذاری بر ذهن و نفوذ بر قلب 5 نیاز اصلی انسان ها آموزش داده می شود و شما می آموزید که طبق این نیازها با دیگران رفتار کنید.

اثرگذاری بر افراد

در این دوره چه خبر است؟

دانلود فایل های دوره

دوره اثرگذاری بر ذهن و نفوذ بر قلب
دوره اثرگذاری بر ذهن و نفوذ بر قلب

‌ ‌ بخش دانلود دوره مخصوص خریداران

جلسه اول ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
دوره اثرگذاری بر ذهن و نفوذ بر قلب

هزینه سرمایه گذاری: 269,000 تومان

هزینه با تخفیف ویژه: 99,000 تومان

اگر می خواهید ارتباط موثر را بیاموزید، روی ذهن دیگران اثر بگذارید و در قلبشان نفوذ کنید، این دوره مخصوص شماست !